Klic v sili

Pomembne telefonske številke

Center za obveščanje 112

Policija 113

Zdravstveni dom Murska Sobota 02 534 13 00

Splošna bolnišnica Murska Sobota 02 512 31 00

DOSOR, dom starejših občanov Radenci 02 568 46 00

Center za socialno delo Murska Sobota 02 535 11 40

Zavod za zaposlovanje, OS Murska Sobota 02 521 32 00

Rdeči križ Slovenije, OZ Murska Sobota 02 521 45 20

Škofijska karitas Murska Sobota 02 538 11 50

ZPIZ, OE Murska Sobota 02 530 48 10

Mestna občina Murska Sobota 02 525 16 77