Informacije

REGIO HELP je čezmejna iniciativa slovenskih in avstrijskih partnerjev, ki pod imenom Luiii razvijajo regionalni program zdravstvenega in socialnega upravljanja. Iskalci pomoči tako hitreje in učinkoviteje najdejo „pravo“ institucijo.

Projekt je sofinanciran s strani programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija (Evropski sklad za regionalni razvoj). Projekta traja od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

Vzpostavljamo regionalne sisteme, v katerih lahko sodelujejo vsi pomembni akterji s področja zdravstvstvenega in socialnega sistema ter gospodarstva. S tem dobijo iskalci pomoči poenostavljen dostop do iskanih storitev, ki jih podpirajo Big Data Management in inteligentni informacijski sistemi. Poleg tega integrirano inovativno upravljanje poskrbi za učinkovito vodenje in nadaljnji razvoj storitev, ki pripomorejo k rešitvi problema.

Prednosti:

  • spodbujanje čezmejne sinergije,
  • krepitev regionalnih mrež,
  • hitrejše zagotavljanje pomoči,
  • inteligenten informacijski sistem,
  • hitrejše odkrivanje težav,
  • povečanje učinkovitosti, iskanje lukenj, preprečevanje prekrivanja,
  • povezovanje bilateralnih ponudb,
  • pomoč na spletu in na informativnih točkah.